Bros gelová nástraha na mravence

Kód: 3054
Neohodnoceno
69 Kč
Skladem (3 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Požerová nástraha ve formě gelu s insekticidní látkou uložená v plastové staničce k hubení černých mravenců (Lasius niger) a jejich mravenišť. Staničky lze umístit všude tam, kde běžné insekticidy nelze, ať už z důvodu bezpečnosti či nedosažitelnosti místa. 

Krmítko je chráněno proti přístupu dětí a zvířat a je také zabezpečeno proti dešti. Použití domečků je tedy bezpečné. Přípravek má rychlý a zaručený účinek.

Tato nástraha je velmi atraktivní pro mravence, bohatá na výživné a cukernaté přísady. Tekutost a energetická síla návnady zajišťují rychlé a vydatné krmení. Mravenci po konzumaci se vrátí do mraveniště a předají ji ostatním jedincům v kolonii včetně královny, což vyhubí celé mraveniště do dvou týdnů od aplikace.

Nástraha zůstává dlouho chutná, což zajišťuje její účinnost až po dobu 3 měsíců od otevření.

Cílové druhy

Ve všech vývojových stádiích:

  • Mravenec obecný (Lasius niger)
  • Mravenec faraon (Monomorium pharaonis)

Návod k použití

  • Pokládejte jeden domeček každých 15-20  nebo jeden domeček u každého vchodu do mraveniště.
  • Přípravek dosahuje své úplné účinnosti dva týdny po aplikaci a zůstává účinný do 3 měsíců po otevření.
  • Před ošetřením ze zamořené oblasti odstraňte jiné zdroje potravy jako odpad a zbytky jídla.
  • V místech, kde nastražíte návnadu, nepoužívejte jiné způsoby hubení mravenců ani nezabíjejte lezoucí mravence - musíte jim umožnit, aby jed přenesli do hnízda.

Složení

Aktivní složka: imidakloprid (ISO) 0,0204%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

První pomoc

Při nadýchání: Vzhledem ke složení produktu nepravděpodobné. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Vzhledem ke složení produktu nepravděpodobné V případě podráždění opláchněte dostatečným množstvím vody. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vzhledem ke složení produktu nepravděpodobné. Oči vyplachovat pod tekoucí vodou. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Vzhledem ke složení produktu nepravděpodobné. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc..

Skladování

Skladujte uzavřené v originálním obalu na na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C, skladujte mimo dosah dětí , odděleně od nápojů, potravin a krmiv.

Balení

2 g nástrahy v plastovém domečku

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se zbytečnému kontaktu s přípravkem. Nesprávné zacházení může způsobit poškození zdraví. Nekontaminujte jídlo, krmiva, jídelní nádobí.

GHS-pictogram-pollu.svg.png

Signální slovo Není aplikovatelný

Standardní věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyn pro bezpečné zacházení
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: na škůdce
Hmotnost: 0.005 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: